Porady

Skarga pauliańska: ochrona interesów wierzyciela

Każda osoba, zaciągając zobowiązanie finansowe, odpowiada za nie swoim majątkiem. Jednakże, gdy dłużnik podejmuje kroki mające na celu ukrycie lub przekazanie majątku innej osobie, aby uniknąć spłaty długu, pojawia się narzędzie prawne znane jako skarga pauliańska. To specyficzne rozwiązanie prawne ma chronić interesy wierzyciela przed działaniami dłużnika, które utrudniają odzyskanie należności.