Porady

Poręczyciel kredytu: Kluczowe aspekty i wartościowa decyzja finansowa

Zbyt niska zdolność kredytowa może stwarzać trudności w uzyskaniu kredytu, a banki często niechętnie udzielają pożyczek osobom o niewystarczającej historii kredytowej. Jednym z rozwiązań, które mogą pomóc w pokonaniu tego problemu, jest skorzystanie z usług poręczyciela kredytu, popularnie znanego jako żyrant. Czym dokładnie jest poręczyciel kredytu i jakie są jego kluczowe obowiązki?

Porady

Skarga pauliańska: ochrona interesów wierzyciela

Każda osoba, zaciągając zobowiązanie finansowe, odpowiada za nie swoim majątkiem. Jednakże, gdy dłużnik podejmuje kroki mające na celu ukrycie lub przekazanie majątku innej osobie, aby uniknąć spłaty długu, pojawia się narzędzie prawne znane jako skarga pauliańska. To specyficzne rozwiązanie prawne ma chronić interesy wierzyciela przed działaniami dłużnika, które utrudniają odzyskanie należności.