demokracja-finansowa.org.pl

Opieka pielęgniarska - Gdynia

Jeśli szukasz fachowych usług pielęgniarskich w Gdyni, zwróć się do MedAmi. Jest to centrum medyczne, oferujące wiele fachowych zabiegów oraz opiekę długotrwałą w domu pacjentów. Wysoki poziom usług zawdzięcza odpowiedniemu doborowi personelu oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i środków medycznych. W MedAmi leczy się także przewlekłe rany, do czego wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt. Centrum współpracuje z wieloma specjalistami w różnych dziedzinach, którzy udzielają pacjentom konsultacji medycznych."Medami" Teresa Derebecka
Starowiejska 45 7
81-363 Gdynia
tel. 515 151 993

12 wpis

11 wpis

6 wpis

17 wpis