demokracja-finansowa.org.pl

Proste i wydajne call center z centralą Cetekomu

Upowszechnienie się technologii VoIP zmieniło sposób prowadzenia call center i innych systemów w firmach zainteresowanych wydajną telekomunikacją wewnętrzną i zewnętrzną – niemniej, aby osiągnąć najlepsze efekty, przydatne jest odpowiednio przygotowane pod potrzeby użytkownika oprogramowanie. Przykładem takiego software'u jest centrala IP PBX tworzona i uaktualniana przez Cetekom, firmę specjalizującą się przede wszystkim w oprogramowaniu dla call center. Używając jej, klient może tworzyć dowolne systemy IVR i korzystać ze wszystkich klasycznych funkcji centrali PBX, oszczędzając.Cetekom S.C. Iwona i Ryszard Karolczyk
Hanki Sawickiej 42a
62-800 Kalisz

11 wpis

11 wpis

7 wpis

20 wpis