demokracja-finansowa.org.pl

Wewnętrzny system kontroli – PN-N-19001

Dr Halicki i Partnerzy jest firmą konsultingową z Poznania prowadzącą usługi wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Wdraża między innymi wewnętrzny system kontroli eksporterom i importerom uzbrojenia, towarów podwójnego zastosowania, towarów objętych klauzulą „Catch all” oraz towarów transportowanych do krajów objętych zakazem lub ograniczeniem importu. Dr Halicki i Partnerzy wprowadza także inne systemy zarządzania, szkoli pracowników oraz pomaga radzić sobie przedsiębiorstwom z niebezpiecznym zjawiskiem korupcji.


Halicki System
ul. Kuźnicza 8/14
60-241 Poznań
tel. 500 621 314

12 wpis

11 wpis

6 wpis

17 wpis