demokracja-finansowa.org.pl

GeoSearch System – badania georadarowe

Zespół ekspertów z GeoSearch System Sp. z o.o. dba o to, aby wciąż podnosić swoje kwalifikacje, chcąc w ten sposób dostarczać usługi na najwyższym poziomie. W ramach swojej działalności GeoSearch System Sp. z o.o. oferuje badania georadarowe na potrzeby kryminalistyczne i saperskie, badań środowiskowych, geologiczne i hydrogeologiczne, archeologiczne oraz inżynieryjne. Sposób wykonywania pomiarów georadarowych pozwala na bezinwazyjne odwzorowanie granic oraz nieciągłości badanego ośrodka przy wykorzystaniu fal elektromagnetycznych. Grupa geologów zachęca do skorzystania z ich usług.GeoSearch
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa
tel. 501559283

12 wpis

11 wpis

6 wpis

17 wpis