Porady

Poręczyciel kredytu: Kluczowe aspekty i wartościowa decyzja finansowa

Zbyt niska zdolność kredytowa może stwarzać trudności w uzyskaniu kredytu, a banki często niechętnie udzielają pożyczek osobom o niewystarczającej historii kredytowej. Jednym z rozwiązań, które mogą pomóc w pokonaniu tego problemu, jest skorzystanie z usług poręczyciela kredytu, popularnie znanego jako żyrant. Czym dokładnie jest poręczyciel kredytu i jakie są jego kluczowe obowiązki?

Kim jest poręczyciel?

Poręczyciel, zwany również żyrantem, to osoba, która zobowiązuje się przed bankiem do spłaty kredytu w przypadku, gdy główny kredytobiorca nie będzie w stanie spłacić zaciągniętego zobowiązania. Wybór odpowiedniego poręczyciela to kluczowy krok, a zazwyczaj najlepiej jest wybrać zaufanego przyjaciela lub bliskiego krewnego, który dodatkowo cieszy się stabilną sytuacją finansową.

Obowiązki poręczyciela

Osoba decydująca się na podjęcie roli poręczyciela musi mieć świadomość, że w razie problemów finansowych głównego kredytobiorcy, będzie ona zobowiązana do spłaty zobowiązań. Warto podkreślić, że bank traktuje udzielenie poręczenia równie poważnie, co samodzielne zaciągnięcie kredytu, co skutkuje wpisem do BIK-u. Zgodnie z art. 876 kodeksu cywilnego, umowa poręczenia jest zobowiązaniem poręczyciela do wykonania zobowiązania głównego kredytobiorcy w przypadku niewykonania przez niego danego zobowiązania.

Kto może być poręczycielem kredytu?

Decyzja o podjęciu roli poręczyciela jest poważnym krokiem, dlatego warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Weryfikacja potencjalnego poręczyciela obejmuje sprawdzenie wieku (minimum 18 lat), zdolności kredytowej, historii kredytowej oraz zdolności do czynności prawnych. Bank dokładnie ocenia te czynniki, co wpływa na szanse poręczyciela na udzielenie wsparcia finansowego.

Prawa poręczyciela

Rola poręczyciela nie sprowadza się jedynie do obowiązków. Poręczyciel ma prawo do informacji o stanie spłaty kredytu, co pozwala mu na monitorowanie sytuacji i podejmowanie działań w przypadku ewentualnych problemów. Bank informuje poręczyciela o ewentualnych opóźnieniach w spłacie rat, co umożliwia szybką reakcję na potencjalne zagrożenia.

Koszty poręczenia kredytu

Udzielenie poręczenia zazwyczaj jest bezpłatne, jednak poręczyciel może oczekiwać wynagrodzenia za ponoszone ryzyko finansowe. W takim przypadku konieczne jest zawarcie oddzielnej umowy poręczenia, określającej wszelkie warunki i zobowiązania stron. Warto podkreślić, że wynagrodzenie często dotyczy sytuacji, gdy wspólnicy poręczają kredyt spółkom.

Otrzymanie kredytu gotówkowego może być trudne, zwłaszcza gdy posiada się niską zdolność kredytową. Poręczyciel kredytu stanowi ciekawą opcję, umożliwiającą uzyskanie wsparcia finansowego. Niemniej jednak, decyzja o podjęciu roli poręczyciela powinna być starannie przemyślana, biorąc pod uwagę zarówno korzyści, jak i ryzyko z nią związane. Warto być świadomym zarówno obowiązków, jak i praw związanych z funkcją poręczyciela, aby podjąć decyzję dostosowaną do własnej sytuacji finansowej.